Skip to content

Studievägskod: ESBIL-VAC

Textil Design

Efter avslutad utbildning har eleverna möjlighet att fortsätta sina studier inom textil design på högre utbildningsnivå eller att söka arbete inom modeindustrin, inredningsdesign, konstnärligt skapande eller andra områden relaterade till textil och design.

Programmet Textil Design på Vackstanäsgymnasiet är en kreativ och mångsidig utbildning för elever som vill utforska konstnärligt skapande inom textilområdet. Genom en balans mellan praktiskt arbete och teoretiska inslag erbjuds eleverna en djupgående förståelse för textil design och dess olika aspekter. I programmet får eleverna möjlighet att experimentera med olika tekniker inom textil design, såsom vävning, broderi, tryck och färgning. Genom praktiska övningar och projekt lär de sig att hantera material, verktyg och tekniker på ett skickligt sätt. Denna praktiska del kombineras med teoretiska kurser där eleverna studerar textila material, designhistoria och konceptuell utveckling. De utforskar också färglära, komposition och designteori för att kunna skapa estetiskt tilltalande och innovativa textilprodukter.

Eleverna uppmuntras att utveckla sin kreativitet och personliga stil genom olika designuppgifter. De arbetar med att skapa mönster, ytor och strukturer som kan appliceras på allt från kläder till inredningsprodukter. Genom att experimentera med olika uttrycksformer och inspirationskällor, lär de sig att översätta sina idéer till visuellt tilltalande textilprodukter. En viktig del av programmet är att förstå den digitala dimensionen av textil design. Eleverna introduceras till datorbaserade designtekniker och program för mönsterskapande och bildmanipulation. Denna kompetens är värdefull i den moderna designvärlden och ger eleverna möjlighet att skapa innovativa och unika textilmönster.

Programmet betonar också vikten av hållbarhet och etiska överväganden inom textil design. Eleverna utforskar ämnen som miljöpåverkan, materialval och återvinning för att kunna skapa textilprodukter med hänsyn till planeten och samhället.

Genom projekt och praktik får eleverna möjlighet att samarbeta med företag, organisationer och lokala hantverkare inom textilbranschen. Detta ger dem insikt i branschens krav och möjligheter samt möjligheten att bygga upp sitt nätverk och erfarenhet.

Efter avslutad utbildning har eleverna möjlighet att fortsätta sina studier inom textil design på högre utbildningsnivå eller att söka arbete inom modeindustrin, inredningsdesign, konstnärligt skapande eller andra områden relaterade till textil och design.

Sammanfattningsvis erbjuder Textil Design-programmet på Vackstanäsgymnasiet en holistisk och praktisk utbildning som förbereder eleverna för en framgångsrik karriär inom textilområdet. Genom att kombinera teknisk kompetens, kreativt tänkande och teoretisk förståelse skapar programmet en stark grund för elevernas framtida utforskande och utveckling inom textil design.