Skip to content

Skolportal

SkolPuls är en molntjänst för elevadministration som tillsammans med Office 365 och Sharepoint Online även är en lärplattform. SkolPuls är rollbaserat och utgår från användarens uppgifter och mål. Fokus är på aktuell status och måluppfyllnad. Pulsen visar om eleven uppfyller kraven vad gäller kunskapsutveckling och personlig utveckling. Du kan också se en sammanställning av senaste tidens frånvaro och systemet flaggar viktiga lektioner och provtillfällen. Det är också i detta system som du som vårdnadshavare eller elev gör frånvaroanmälan.

Logga in: