Skip to content

STUDIEVÄGSKOD: NBTRA-VAC

Trädgårdsprogrammet

Kunskap om växter, odling och skötsel av utemiljö

Här har du en utbildning för dig som är intresserad av växter, odling och skötsel av utemiljöer. Du lär dig att odla i köksträdgård, att designa, anlägga, underhålla och sköta trädgårdar. Du lär dig också att köra och använda maskiner som används i trädgårdsnäringen. Trädgårdsbranschen skriker efter kvalificerad personal – så om du kavlar upp ärmarna så finns det goda chanser att du har ett jobb redan innan avslutad utbildning.

I den yrkesinriktade delen av utbildningen varvas teori med praktiska övningar på ett naturligt sätt med årstidsväxlingarna. För att koppla utbildningen till verkligheten kommer du att under totalt 16 veckor i åk 2 och 3 vara placerad på något av de företag som vi har knutna till oss.

Jobbmöjligheter

Trädgårdsbranschen behöver folk. Efter utbildningen kan du arbeta med skötsel och underhåll av parker och andra utemiljöer, försäljning och rådgivning i garden centers eller arbeta med växtproduktion i växthus eller utomhus. Vill du fortsätta studera har du förtur till de trädgårdsutbildningar som erbjuds på yrkeshögskolorna (t.ex arborist, arbetsledare). Du kan även komplettera dina studier och läsa vidare till hortonom,  landskapsarkitekt, eller trädgårdsingenjör odling/design på universitetet.