Skip to content

Kock, bagare eller konditor

RLKOK0L-VAC – RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET – INRIKTNING KOCK
RLBAG0L-VAC – RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET – INRIKTNING BAGARE ELLER KONDITOR

Kock eller Bagare / Konditor

Vill du bli Kock eller Bagare/Konditor, är det här ett program för dig. Detta är en lärlingsutbildning där drygt hälften av din utbildning sker ute i branschen.

Vi startade restaurang- och livsmedelsprogrammet på Vackstanäsgymnasiet höst- terminen 2011 efter önskemål från branschen i vår region. Här liksom i hela landet råder stor brist på yrkesskickliga kockar, bagare och konditorer. Vi erbjuder ett nära och välfungerande samarbete med engagerade handledare på arbetsplatserna där du skall göra din APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Tillsammans garanterar vi att du får en yrkesutbildning som gör dig anställningsbar – under förutsättning att du själv är nyfiken, beredd att kavla upp ärmarna och lära dig att arbeta i den höga takt som branschen kräver.

Följ oss på instagram!