Skip to content

Sofia Isaksson

Operativ chef för Stiftelsen Otto & Signe Broms hemskola å Wackstanäs

Utbildning
Magisterexamen i Rättsvetenskap från Stockholms universitet & Södertörns Högskola
Webbdesign vid Umeå universitet
ArcGIS tekniker – Esri
Utbildning i Visuell kommunikation Konstfack

Arbetslivserfarenhet
Tränare USM-nivå truppgymnastik i Nykvarns GF och Brommagymnasterna 1998-2013
Administrativ assistent vid De Kungl. Hovstaterna 2005-2009
Military Aeronautical Information vid Luftfartsverket 2009-2011
Handläggare vid Södertälje Tingsrätt 2011
För närvarande anställd som COO vid Vackstanäsgymnasiet. Anställd på skolan sedan 2011.

Fritid
Här brukade det stå en lång beskrivning av alla mina fritidsintressen men sedan jag och min man fick tvillingar och ytterligare en dotter så består min fritid nästan uteslutande av umgänge med familjen. Men det är härligt!