Skip to content

Programstruktur – Anpassade gymnasieskolan FA


FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

Anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen

KursPoängÅK1ÅK2ÅK3ÅK4
Svenska 120050505050
Engelska 11005050
Estetisk verksamhet1005050
Historia 15050
Idrott och hälsa 1200100100
Matematik 11005050
Naturkunskap 15050
Religionskunskap 15050
Samhällskunskap 15050

Programgemensamma ämnen

KursPoängÅK1ÅK2ÅK3ÅK4
Bygg och anläggning 11005050
Fastighetsskötsel20050505050
Service och bemötande 11005050

Programfördjupningar

KursPoängÅK1ÅK2ÅK3ÅK4
Lokalvård1005050
Material och verktyg 11005050
Material och verktyg 21005050
Skötsel av utemiljö 11005050
Skötsel av utemiljö 2 5050
Fastighetsskötsel inre miljö1005050
Entreprenörskap1005050
Måleri 11005050
Digital kompetens1005050

Individuellt val 200p

KursPoängÅK1ÅK2ÅK3ÅK4
Idrott och hälsa 21005050
Hem- och konsumentkunskap 11005050
Engelska 21005050
Matematik 21005050
Anpassade gymnasieskolearbetet100100
Fullständigt gymnasieprogram2500650700550600