Skip to content

Mats Thorberg

Chaufför / Jour

Hej,

Jag är nu pensionerad brandman och jobbar som jour på internatet.
Mig hittar ni på skolan måndag- och torsdagskvällar.