Skip to content

Kajsa Dahlqvist

Lärare Kost & Samhällskunskap

Jag undervisar i kurserna Samhällskunskap, Entreprenörskap, Kommunikation och Människors miljöer (de två sistnämnda kurserna sorterar under ämnet pedagogik för BF-programmet). Jag har varit anställd på Vackstanäsgymnasiet sedan 1992.  

Jag är legitimerad lärare. Min ämneslärarexamen tog jag 1983 vid Umeå Universitet med behörighet för gymnasieskolan. 

Under mina yrkesår har jag undervisat på gymnasiet, i grundskolan och med vuxenutbildning.