Skip to content

Anpassade gymnasieskolan HR

Om skolan

Vackstanäs anpassade gymnasieskola är en pärla belägen på landet, inbäddad i en vacker miljö som ger eleverna en fridfull och inspirerande plats att lära och växa på. Med en lagom stor skola och hög personaltäthet skapas en varm och öppen atmosfär där eleverna ska känna sig trygga och sedda. Vår anpassade gymnasieskola delar lokaler med det övriga gymnasiet.  

Vi ser olikhet som en styrka och välkomnar mångfalden av bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Varje individ är unik och viktig för oss, och vi strävar efter att skapa naturliga kontaktytor där personalen kan lära känna varje elev på djupet.   

Våra engagerade lärare och övriga personal är måna om elevernas välmående och framgång och jobbar för att öka deras tillit till den egna förmågan och deras självkänsla. Pedagoger är inte bara är närvarande under lektionstid, utan även utanför lektionerna där de stöttar och engagerar sig i elevernas vardag. Våra särskilda resurser fungerar som en bro mellan elever och lärare och främjar en positiv gemenskap.  

Maten är en viktig del av skolmiljön, och vår kökspersonal strävar efter att erbjuda näringsrik och god mat. Vi anser att bra mat skapar en god grund för inlärning och trivsel. Genom att ha en egen mattid innan övriga elever anländer till matsalen skapar vi en lugn miljö där eleverna kan njuta av sin måltid och samtidigt umgås med personalen som de äter tillsammans med.   

Vi främjar aktivt utflykter, idrottsaktiviteter och studieresor för att främja gemenskap, bredda elevernas erfarenheter och vidga deras vyer. Vi är stolta över vårt framgångsrika arbete med att placera våra elever på bra APL-platser (Arbetsplatsförlagt lärande) och har mycket goda resultat när det gäller att få ut eleverna i sysselsättning efter examen. Vi har ett väl upparbetat samarbete med habilitering, LSS, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen   

Nöjda vårdnadshavare bekräftar vårt engagemang i att skapa en inkluderande, välkomnande och stödjande miljö för våra elever. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas och växa tillsammans med eleverna och deras familjer på Vackstanäs anpassade gymnasieskola.   

Hotell, restaurang och bageri

Eleverna får grundläggande kunskaper om hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder eleverna för att efter studenten få en meningsfull sysselsättning inom branscher som exempelvis bageri- och konditori, livsmedel, restaurang, hotell eller handel. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt. 

Eleverna läser också ämnen så som Engelska, Svenska, Matematik och Estetisk verksamhet. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) där eleven under totalt 22 veckor är på en arbetsplats. Under utbildningens sista år gör eleven ett gymnasiearbete som skall sammanfatta det som denne lärt sig under sina 4 år på skolan.

Skolan har ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS för att underlätta övergången från skola till fortsatta studier eller arbetsliv.

Ansökan

Om du funderar på att söka till oss önskar vi att din studie- och yrkesvägledare kontaktar oss för bokning av ett första besök, följt av en praktik. Under praktiktiden får du känna på hur det är att gå hos oss, träffa lärare och klasskamrater. För att boka praktik hos oss följ länken här och fyll i formuläret. För mer info kontakta Anne-Lie Ask på 08-522 980 04.